Skip to main content

Het verschil in mindset op het werk – en hoe dit te benutten

Ben je benieuwd naar het verschil in mindset op het werk – en hoe deze te benutten? Vraag je je af hoe het toch elke keer weer kan dat iedereen met een ander idee de vergadering uitloopt? En ben je benieuwd naar het effect van ambiguïteit (dubbelzinnigheid) in e-mails? Lees dan nog even door, want je staat op het punt om erachter te komen.  Het heeft namelijk alles te maken met je mindset op het werk. En met je percepties. 

Jouw mindset op het werk 

Mindset bestaat – volgens het internet – uit de overtuigingen die we hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten. Ik durf daar nog wel aan toe te voegen dat het ook gaat over de overtuigingen die we hebben over de intelligentie, talenten en kwaliteiten van anderen. We kunnen in de deze introspectie en retrospectie twee soorten mindsets hebben: een fixed mindset (“ik ben zoals ik ben en jij bent zoals jij bent”) of een growth mindset (alles is continu in ontwikkeling, dus óók iemands intelligentie, talenten en vaardigheden).  

Die mindset is belangrijk, want de manier waarop we over onszelf en anderen denken, ligt aan de basis van ons handelen. Alles begint met een gedachte. 

Ook op het werk wordt onze mindset steeds belangrijker. Zo stelde managementauteur en Braziliaans ondernemer Ricardo Semler vele jaren eerder al dat we langzaam aan het verschuiven zijn, van het tijdperk van kennis naar het tijdperk van wijsheid en bewustzijn (boektip: Maverick). Dat heeft implicaties voor wie de werkvloer, althans: voor organisaties die actief met wijsheid en bewustzijn aan de slag willen gaan.  

Daar komt ook de autonomisering van de professional bij kijken. Met de afgelopen thuiswerkperiode zie je dat veel professionals zichzelf wel kunnen redden, ook zónder hun manager of leidinggevende. Het dagelijkse werk gaat gewoon door, maar de uitdaging zit hem vooral in het behouden van de verbinding met je collega’s via digitale middelen; het thuis leren omgaan met jezelf – als professional -, en het maken van een persoonlijk ontwikkelplan dat gericht is op de toekomst. Goede communicatie is nóg belangrijker geworden. Niet alleen in de omgang met elkaar, maar ook in de zin van: je behoeften uitspreken. Vroeger werd ons geleerd dat “kinderen die vragen worden overgeslagen”. Maar als (deels) thuiswerkende professional kun je maar beter wél vragen om datgene wat je nodig hebt, want hoe moeten je collega’s en je leidinggevende het anders weten?  

Dat vraagt om een andere mindset dan we gewend zijn. En het vraagt er óók om dat je eerst je eigen geest verkent: wat is het eigenlijk, dat je wilt? Wat drijft jou? Wat is jouw unieke potentieel of talent? Wat is je visie op de toekomst? En wat heb je ervoor nodig om dat alles verder te ontwikkelen? 

Jouw mindset, mijn mindset: hoe laten we het samen werken? 

Een mindset is een verzameling van gedachten. Ook wel je percepties genoemd. Die vormen je wereldbeeld. Een deel van je mindset (of percepties) heb je bewust, maar het overgrote deel ervan heb je onbewust.  

Die onbewuste percepties zijn een combinatie van nature (aangeboren) & nurture (aangeleerd). Het zijn je herinneringen, eerdere beslissingen, besef van tijd / ruimte / materie / energie, attitudes, waarden en overtuigingen, besef van taal, natuurlijke gedragsvoorkeuren en je intuïtie. Om meer over jezelf te weten te komen, en over je eigen mindset, is het enorm waardevol om naar ‘binnen te keren’ en je eigen percepties te onderzoeken. Dat kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld met meditatie of hypnose. Beide vormen vragen echter om geduld en doorzettingsvermogen. Je hebt meerdere ‘sessies’ nodig om achter je percepties te komen – en zelfs na al die sessies kun je nog steeds maar een minimale kaart van je eigen mindset hebben. Een snellere manier om je eigen percepties te analyseren is aan de hand van De Birkman Methode. Roger W. Birkman vond eind jaren ‘50 een manier om iemands zelfperceptie en iemands sociale perceptie te analyseren.   

Zelfperceptie = de manier waarop jij jezelf ziet 

Sociale perceptie = de manier waarop jij anderen in je directe omgeving ziet, en de verwachtingen/behoeften die je daar inherent aan hebt  

Je kunt je voorstellen dat jouw percepties uniek zijn aan jou. Met de terugkoppeling van Birkman’s analyse, samengevat in een Birkman Signature Rapport, krijg je dus ook altijd een uniek persoonlijkheidsprofiel terug. En omdat je percepties het diepste niveau van je bewustzijn zijn, is je unieke persoonlijkheidsprofiel van Birkman vaak ook levensbestendig.   

Maar stel nu dat jij moet samenwerken met iemand die er andere percepties op nahoudt dan jij. Jij kunt jezelf bijvoorbeeld zien als groepsgericht, ronduit in de communicatie en directief, terwijl iemand anders zichzelf ziet als zelfstandig, voorzichtig in de communicatie en suggestief. En handelen volgt op denken (mindset). Hoe voorkom je dan dat er frustraties ontstaan in de samenwerking? Hoe benut je elkaars potentieel zo optimaal mogelijk? En hoe ga je met elkaar om? 

Dat begint bij inzicht. Inzicht in je percepties. Vervolgens kunnen we aan de hand van een Birkman comprint jullie percepties naast elkaar leggen en deze uitdraaien. En daar kan mee worden gewerkt.  

Aan de hand van Birkman kun je na één sessie al zelfstandig een eigen actieplan opstellen en deze uitvoeren.   

Wil je meer informatie hierover? Neem contact met ons op.