Skip to main content

Je mindset creëert je realiteit

Achter elke persoonlijkheid en gedragsstijl zit een diepgewortelde set van houdingen en perspectieven die alles wat we doen beïnvloedt: onze mindset.

Gecombineerd geven deze houdingen en perspectieven vorm aan hoe we onszelf zien, hoe we de mensen om ons heen zien, en ons begrip van hoe we ons verhouden tot de maatschappij in het algemeen.

Inzicht in onze mindset helpt ons te begrijpen:

  • Wat de drijfveren zijn voor ons gedrag en voor de persoonlijkheid die anderen ervaren
  • Hoe wij onze ervaringen in een sociale context beoordelen
  • De manier waarop wij informatie verwerken om beslissingen te nemen

Mindset beïnvloedt resultaten 

Met andere woorden, je mindset creëert voor ieder mens onze eigen gepersonaliseerde versie van de werkelijkheid. Als we dit begrijpen, beginnen we te beseffen dat onze eigen perspectieven en de perspectieven van anderen de macht hebben om succes in een organisatorische setting te maken of te breken. Ervaring en opleiding zijn belangrijk op de werkvloer, maar de individuele mindset kan de weg vooruit blokkeren of deblokkeren in een technologisch gedreven markt die geconfronteerd wordt met onzekerheid, beweeglijkheid en voortdurende disruptie. 

Strategische mindset coaching

Het Birkman Mindset Rapport helpt individuen om zich veel bewuster te worden van onze eigen gefilterde realiteit. Dit rapport stelt ons in staat om executive en leiderschapscoaching te bieden op maat.

  • Je wordt je bewuster van waar andere, gangbare perspectieven niet in lijn liggen met onze persoonlijke mindset 
  • Je begint te begrijpen wat de perspectieven van anderen kunnen zijn 
  • Het helpt jou je geest te openen en uit te dagen om waarde te zien in en gebruik te maken van de verschillen in mindset tussen mensen

Inzichten door Birkman Perspectiefschalen

Door middel van de Perspectiefschalen geven we data en inzichten over de sterke kanten en uitdagingen van je denkrichting en hoe anderen je zienswijze zouden kunnen zien. Door met deze gegevens te werken, kun je nieuwe manieren van denken aanleren, en de voor- en nadelen die onze mindset situationeel toevoegt, onder ogen zien. Deze schalen omvatten:

Distinctiveness: de mate waarin je houding, denkwijze en gedrag ‘afwijkt’ ten opzichte van anderen. Waarom dit belangrijk is: het geeft je inzicht in je natuurlijke bewustzijn van een breed scala aan houdingen bij jezelf en anderen.  

Alignment: de mate waarin je jezelf op een traditionele manier presenteert. Waarom dit belangrijk is: het geeft je inzicht in hoe conventioneel je wordt ingeschat door anderen. 

Sociale scherpte: de mate waarin je realistische verwachtingen hebt van de houding en het gedrag van anderen. Waarom dit belangrijk is: het geeft je inzicht in de mate waarin je sociale situaties waarschijnlijk accuraat interpreteert. 

Image management: de mate waarin je energie steekt in het beheren en behouden van een gunstig publiek imago. Waarom dit belangrijk is: het geeft je zicht op je inspanning om ervoor te zorgen dat andere mensen je op een sociaal aanvaardbare manier zien. 

Waarvoor wil je de Birkman Methode gebruiken?

We horen graag wat je op het oog hebt: loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling of teamontwikkeling. Laat het ons weten, we helpen je graag verder!