Skip to main content

Waarom Birkman géén persoonlijkheidstest is

De markt wordt overspoeld met persoonlijkheidstesten. Je weet wel, van die testen waarbij je een vragenlijst invult en die je dan vertellen wat voor type je bent, welke kleur bij je past en/of wat voor totemdier je hebt. En juíst voor die praktijken blijken we uiterst gevoelig te zijn: we horen nu eenmaal graag bij een bepaalde groep. Hoe zeldzamer de groep is, waar we denken toe te behoren (oftewel de menstypes, de kleuren en/of de totemdieren die ons toegeschreven worden), hoe specialer we ons voelen.  

Er is echter één probleem met al deze persoonlijkheidstesten: jij bént al speciaal. En deze persoonlijkheidstesten gaan juist volledig voorbij aan jouw uniekheid. Je authentieke ‘ik’ wordt door een persoonlijkheidstest juíst niet (h)erkend. Je wordt aan de hand van zo’n persoonlijkheidstest alleen maar in een hokje gestopt. Je krijgt een label opgedrukt. En dat was het dan. Leuk voor heel even, maar niet erg nuttig voor de rest van je leven. 

Daarom is Birkman géén (slappe) persoonlijkheidstest, maar: een persoonlijkheidsanalyse. En dat werkt fundamenteel anders. Daar heb je namelijk wél je hele leven wat aan. En als organisatie heb je er ook veel meer aan. 

Het verschil tussen een persoonlijkheidstest en een persoonlijkheidsanalyse 

Een persoonlijkheidstest op de werkvloer wordt vaak gebruikt voor teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling of leiderschapsontwikkeling. Bij een persoonlijkheidsanalyse is dat niet anders. Het verschil is echter het fundament. Een huis (of organisatie) zonder stevig fundament zakt vroeg of laat in elkaar. Met andere woorden: wie zijn geld inzet op niet-betrouwbare en niet-valide persoonlijkheidstesten, komt er vroeg of laat achter dat deze weinig opleveren. 

Daarom is het áltijd verstandig om eerst naar de technische manual te vragen van een persoonlijkheidstest, nog vóórdat je ermee aan de slag gaat. Bij Birkman geven we die graag aan je af. 

In 2018 was er veel kritiek vanuit de journalistiek op persoonlijkheidstesten. Het AD kopte: “Stop met persoonlijkheidstests, ze zijn gebaseerd op gebakken lucht” (bron). Nu.nl schreef: “Persoonlijkheidstests op werk: ‘Meestal klopt er niks van’ (bron) en Trouw daagde de lezer uit met “Laat u zich foppen door een persoonlijkheidstest?” (bron). Zelfs de website Ervaren Ambtenaren (bron) wijdde er nog een volledig artikel aan (“Ben je rood, groen, geel of blauw? Pas op voor persoonlijkheidstesten!”).  

Het mocht allemaal niet baten, organisaties zijn er stug mee doorgegaan. En dat kost organisaties jaarlijks miljoenen euro’s aan weggegooid geld. 

Inductief onderzoek vs. deductief onderzoek 

Vrijwel alle persoonlijkheidstesten gebruiken een vorm van deductief onderzoek –  en daar kun je de vraag bij stellen: hoe valide is de aanname die daaraan ten grondslag ligt?

De ontwikkeling van De Birkman Methode is daarentegen gebaseerd op inductief onderzoek.  

Inductief onderzoek houdt rekening met de unieke kenmerken van personen. De onderzoeksmethode van Birkman neemt de mens (jij dus) als uitgangspunt, en niet de aanname die iemand van mensen heeft.  

Volgens Wikipedia is inductie een argumentatie- of bewijstechniek die geen logisch onontkoombare conclusie oplevert, maar een conclusie die aannemelijk is, die een zekere waarschijnlijkheid heeft. Een voorbeeld van een inductieve redenering. 

In een park wordt de kleur van afzonderlijke eenden bekeken. 

De eerste eend in het park is bruin. 

De tweede eend in het park is bruin. 

…. 

De laatst waargenomen eend in het park is bruin. 

De conclusie luidt: 

Alle eenden in het park zijn bruin. 

Deductief onderzoek doet precies het omgekeerde. Het onderzoekt op basis van aannames die de onderzoeker ‘verzint’. Op basis van een – op voorhand gedane generalisatie – wordt geanalyseerd of specifieke gevallen binnen die generalisatie passen. Jouw unieke persoonlijkheid wordt dan eigenlijk ‘platgeslagen’ – en wanneer je niet volledig in één type, kleur of dier past krijg je een onvolledig zelfbeeld terug gerapporteerd.  

Volgens Wikipedia is deductie een argumentatie- of bewijstechniek. Het bewijs bestaat uit een redenering waarvoor geldt dat de conclusie logisch onvermijdelijk volgt uit de aannames. Een voorbeeld van een deductie is de toepassing van een algemene regel op een specifieke situatie: 

De algemene regel (aanname) luidt: 

Als het regent, wordt alles wat buiten staat nat. 

Verder is bekend: 

Het regent. 

De auto staat buiten. 

De logisch onontkoombare conclusie luidt: 

De auto wordt nat. 

Je kunt je misschien wel voorstellen dat deductief onderzoek op basis van aannames daarom nooit volledig kan zijn in onderzoek naar mensbeelden en persoonlijkheden. 

Het belangrijkste om te houden is echter dat je bij inductief onderzoek analyseert of je op basis van meerdere observaties resultaten kunt generaliseren. Zo is het hoofdkantoor van Birkman Inc. (in Houston, Texas, USA) bijvoorbeeld continu bezig met statistiek, om te berekenen of er algemene uitspraken gedaan kunnen worden over persoonlijkheid. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat die algemene uitspraken ook gelden voor jou. Het interessante is wel, dat je jouw profiel tegen die algemene uitspraken af kunt zetten om te kijken hoeveel jij lijkt op, of verschilt van de ‘gemiddelde’ mens. 

Birkman als persoonlijkheidsanalyse: valide en betrouwbaar 

Google eens een willekeurige persoonlijkheidstest en er schort van alles aan. Wetenschappers staan er op z’n minst sceptisch en meestal afwijzend tegenover. Maar niet bij Birkman. Birkman heeft de tand des tijds en de toorn van wetenschappers doorstaan. Inmiddels al 70 jaar. 

De Birkman Methode werd eind jaren ‘50 ontwikkeld door organisatiepsycholoog Roger W. Birkman. Hij publiceerde het in eerste instantie als proefschrift met de titel: ‘The Test of Social Comprehension’. 

De Birkman Methode werd in de jaren ‘60 wetenschappelijk betrouwbaar en valide verklaard. Met andere woorden: het meet wat het moet meten en dat doet het op een wetenschappelijk betrouwbare manier (vrij van meetfouten).  

Niet-valide metingen zijn bijvoorbeeld het meten van rapportcijfers als je uitspraken over iemands iq wilt doen. Een rapportcijfer zegt namelijk niks of weinig over je iq. Helaas zitten de meeste persoonlijkheidstesten vol met dergelijke niet-valide metingen. En dat maakt ze ongeveer net zo accuraat en betrouwbaar als een horoscoop. 

Laat je niet langer foppen en kies voor kwaliteit. 

Meer weten over De Birkman Methode?
Neem contact met ons op!