Wat we meten?

De Birkman Methode meet vele aspecten van persoonlijkheid, met inbegrip van:

  • Interesses - Activiteiten waar je plezier aan beleeft en die je motiveren in je werk en privéleven
  • Sterkte gedrag - Uw effectieve en productieve gedragsstijl voor taken en relaties
  • Behoeften - Hoe je verwacht te worden behandeld of benaderd door andere mensen in uw omgeving

Verder analyseren we aan de hand van de scores je;

  • Stress gedrag - Uw ineffectieve en onproductieve gedragsstijl wanneer uw behoeften niet worden bevredigd
  • Loopbaangegevens - 22 banenfamilies, 200+ unieke functienamen

Birkman Toepassing
Birkman Toepassing
Afname

De Birkman methode gaat uit van een gestandaardiseerde vragenlijst die door de klant via een online vragenlijst wordt ingevuld. Vervolgens worden de antwoorden vergeleken met die van een database van bijna 400.000 mensen.

De uitkomsten van zo'n 55 verschillende scores worden omgezet in een groot aantal verschillende rapportages, bij elkaar maximaal 75 pagina's. Elke rapport is uniek en vereist toelichting.

Mensen zijn niet in te delen in gestandaardiseerde types. Daarom is een gecertificeerde Birkman-professional nodig om iemand in staat te stellen de scores te doorgronden en deze betekenis te geven in de eigen situatie. Hij of zij bespreekt samen met de klant de uitkomsten en helpt deze te interpreteren.

De rapportage kan in een eenmalig kortdurend persoonlijk consult worden uitgelegd maar ook onderdeel zijn van een langer coachingstraject.

Symbool Doorzettings
Symbool Doorzettings
image description image description
image description image description
Geinteresseerd?

meer informatie!

In contact komen